پایگاه شعر و ادب پارسی

Loading...

فهرست شاعران پارسی

رودکی
فردوسی
عنصری
ابوسعید ابوالخیر
باباطاهر
فرخی سیستانی
ناصرخسرو
خواجه عبدالله انصاری
منوچهری
هجویری
فخرالدین اسعد گرگانی
اسدی توسی
ازرقی هروی
عنصرالمعالی
مسعود سعد سلمان
خیام
امیر معزی
رشیدالدین میبدی
سنایی
عبدالواسع جبلی
عبدالقادر گیلانی
رشیدالدین وطواط
مهستی گنجوی
نصرالله منشی
انوری
خاقانی
نظامی
عطار
باباافضل کاشانی
ظهیر فاریابی
سعدالدین وراوینی
کمال الدین اسماعیل
مولوی
سعدی
عراقی
همام تبریزی
حکیم نزاری
امیرخسرو دهلوی
اوحدی
سیف فرغانی
شیخ محمود شبستری
خواجوی کرمانی
عبید زاکانی
سلمان ساوجی
حافظ
شاه نعمت الله ولی
کمال خجندی
شمس مغربی
ابن حسام خوسفی
جامی
هلالی جغتایی
محتشم کاشانی
عرفی شیرازی
وحشی
شیخ بهایی
رضی الدین آرتیمانی
قدسی مشهدی
صائب تبریزی
فیض کاشانی
بیدل دهلوی
هاتف اصفهانی
ملا هادی سبزواری
فروغی بسطامی
قاآنی
وحدت کرمانشاهی
نیر تبریزی
عمان سامانی
فایز
صامت بروجردی
غبار همدانی
اقبال لاهوری
عارف قزوینی
ملک الشعرای بهار
شاطرعباس صبوحی
نیما یوشیج
شهریار
پروین اعتصامی
خلیل الله خلیلی
رهی معیری
حاج کمال مشکسار
مهدی سهیلی
احمد شاملو
فریدون مشیری
سیمین بهبهانی
هوشنگ ابتهاج (سایه)
سهراب سپهری
مهدی اخوان ثالث
نادر نادرپور
نصرت رحمانی
منوچهر آتشی
فروغ فرخزاد
طاهره صفارزاده
محمدرضا شفیعی کدکنی
حمید مصدق
احمدرضا احمدی
محمدعلی بهمنی
حسین منزوی
شمس لنگرودی
سید علی صالحی
حسین پناهی
قیصر امین پور
ابوالفضل حقیقت
فاضل نظری
گروس عبدالملکیان