پایگاه شعر و ادب پارسی

966.04kمحتوا
4.97kتصویر
7.73kدکلمه
2.75kموزیک
2.98kویدیو

فهرست شاعران پارسی

رودکی
فردوسی
عنصری
ابوسعید ابوالخیر
باباطاهر
فرخی سیستانی
ناصرخسرو
خواجه عبدالله انصاری
منوچهری
هجویری
فخرالدین اسعد گرگانی
اسدی توسی
ازرقی هروی
عنصرالمعالی
مسعود سعد سلمان
خیام
امیر معزی
رشیدالدین میبدی
سنایی
عبدالواسع جبلی
عبدالقادر گیلانی
رشیدالدین وطواط
مهستی گنجوی
نصرالله منشی
انوری
خاقانی
نظامی
عطار
باباافضل کاشانی
ظهیر فاریابی
سعدالدین وراوینی
کمال الدین اسماعیل
مولوی
سعدی
عراقی
همام تبریزی
حکیم نزاری
امیرخسرو دهلوی
اوحدی
سیف فرغانی
شیخ محمود شبستری
خواجوی کرمانی
عبید زاکانی
سلمان ساوجی
حافظ
شاه نعمت الله ولی
کمال خجندی
شمس مغربی
ابن حسام خوسفی
جامی
هلالی جغتایی
محتشم کاشانی
عرفی شیرازی
وحشی
شیخ بهایی
رضی الدین آرتیمانی
قدسی مشهدی
صائب تبریزی
فیض کاشانی
بیدل دهلوی
هاتف اصفهانی
ملا هادی سبزواری
فروغی بسطامی
قاآنی
وحدت کرمانشاهی
نیر تبریزی
عمان سامانی
فایز
صامت بروجردی
غبار همدانی
اقبال لاهوری
عارف قزوینی
ملک الشعرای بهار
شاطرعباس صبوحی
نیما یوشیج
شهریار
پروین اعتصامی
خلیل الله خلیلی
رهی معیری
حاج کمال مشکسار
مهدی سهیلی
احمد شاملو
فریدون مشیری
سیمین بهبهانی
هوشنگ ابتهاج (سایه)
سهراب سپهری
مهدی اخوان ثالث
نادر نادرپور
نصرت رحمانی
منوچهر آتشی
فروغ فرخزاد
طاهره صفارزاده
محمدرضا شفیعی کدکنی
حمید مصدق
احمدرضا احمدی
محمدعلی بهمنی
حسین منزوی
شمس لنگرودی
سید علی صالحی
حسین پناهی
قیصر امین پور
ابوالفضل حقیقت
فاضل نظری
گروس عبدالملکیان