شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
همام تبریزی
همام تبریزی
همام تبریزی

همام تبریزی

2.6k
615
محمّد پسر فریدون هُمام تبریزی (۶۳۶ - ۷۱۴ هجری قمری) شاعر پارسی‌سرا و تاتی‌سرای (آذری سرای) سده هشتم هجری در ایران است. او در غزل از خود توانائی بسیار نشان داده‌است. محمد پسر فریدون همام تبریزی شاعر پارسی سرای قرن هفتم در سال ۶۳۶ هجری قمری در تبریز متولد شد. هُمام شدیداً دوستدار سعدی شیرازی بوده و با او مکاتبه داشته و بنا بر برخی یادداشت‌ها، هنگامی که سعدی به آذربایجان سفر کرده، با همام نیز دیدار داشته است. شماری از غزلیات او بر مبنای غزل‌هائی از سعدی، بر همان وزن و قافیه و ردیف ساخته شده‌اند. همام تبریزی در ماه صفر سال ۷۱۴ هجری قمری در تبریز درگذشت و در مقبرة الشعرای تبریز به خاک سپرده شد.