شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بخش دوم: در ثنای پیامبر (ص) و آل پاکش (ع)
ابوالفضل حقیقت
ابوالفضل حقیقت( مناجات )
360

بخش دوم: در ثنای پیامبر (ص) و آل پاکش (ع)

محمد فرستاده ی پاک بود
اگر او نبودی نه افلاک بود
علی ساقی چشمه ی کوثر است
نبی شهر دانش درش حیدر است
فدایش که ام ابیهاستی
جهان پرتو نور زهراستی
حسن عکس زیبای نور خداست
کریم است و بخشنده و با صفاست
چراغ هدایت و نور دو عین
شهید ره عشق مولا حسین
و نه زاده از نسل او جاودان
امامان حق اند و رکن جهان
خدایا به این چارده تن قسم
مرانم ز درگاه من بی کسم
خدایا به زینب به آن کوه صبر
به زاری بگریم چو باران ابر
خدایا نگیرم به کردار بد
به عباس آن شاه شمشاد قد
خدایا قطاری از این خاندان
به سوی تو در حرکت جاودان
نگاهم بدان واگن آخر است
ابوالفضل آنجا شه و سرور است
به فضلت بلیطی مرا خرج کن
و امضای مهدی بر آن درج کن