شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
مثل درخت در شب باران

مثل درخت در شب باران