شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
جامی از دست علی (ع) مظهر ایمان گیرم
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( غزلیات )
33

جامی از دست علی (ع) مظهر ایمان گیرم

گفتم از تنگی دل راه گلستان گیرم
تا دمی مهلت از این دیدۀ گریان گیرم
هر طرف گشته ام از دیدۀ دل جوینده
تا سراغی من از آن سرو خرامان گیرم
دامن گُل به کف آرم به تمنای وصال
بعد از آن دست بدان زلف پریشان گیرم
همچو پروانۀ دلسوخته پروازکنان
کام دل از رخ آن شمع شبستان گیرم
از غم عشق تو ای دلبر یکتا ، شب و روز
همچو مجنون حزین راه بیابان گیرم
همه شب از غم عشقت به فلک می نگرم
تا که بر یاد تو کام از مه تابان گیرم
چه شود ای بت سیمین تن شیرین گفتار
بوسه ای زان لب غارتگر ایمان گیرم
حق کند گر مدد آخر چو یکی مور ضعیف
دست اندازم و دامان سلیمان گیرم
در ره عشق تو ای دوست به توفیق خدا
جامی از دست علی مظهر ایمان گیرم
می شنیدم ز دل خویش همی گفت « کمال »
جان فدا سازم و پس دامن جانان گیرم