شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
مست شراب بزم شهانم
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( غزلیات )
24

مست شراب بزم شهانم

عشقت بتا زد آتش به جانم
از تن رها کرد مرغ روانم
تا دیده ام من نور جمالت
از هستی خود اندر گمانم
تا خورده ام می از چشم مستت
چون بلبل مست اندر فغانم
ای ساقی دل با جام دیگر
کن آشکارا راز نهانم
دیریست ای جان از خمر عشقت
آتش پرست دیر مغانم
چون نیست گشتم در نور رویت
نه زین جهانم نه زان جهانم
از عالم ذر چون گوی خورشید
در کوی عشقت با سر دوانم
از شور شوق گلزار رویت
محزون بسان فصل خزانم
ز آن دم که دیدم نام و نشانت
رفت است بر باد نام و نشانم
در سینه دارم عشق جوانی
از دولت تو پیر جوانم
هرگز ندارم از خود بیانی
از تست جانا نطق و بیانم
یاران بدانید از فضل ساقی
مست شراب بزم شهانم
ز آن دم که ساقی جام میم داد
از فرط مستی در لامکان
همچون « کمالش » در خیل مستان
افتاده مدهوش از بیخودانم