شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۵۹
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
37

شمارهٔ ۱۵۹

ای رایت و رای تو همایون چو همای
وای نامه و ا نام ا تو رسیده همه جای
گیتی چو سرایی به تو دادست خدای
شاهان جهان تورا غلامان سرای