شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۲۹
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
50

شمارهٔ ۱۲۹

هر شب ز غم تو دل ز جان برگیرم
پندی که خرد دهد من آن نپذیرم
تا روز نهد خیال تو در پیشم
صد چشمه و من ز تشنگی می میرم