رباعی شمارهٔ ۹۴

رباعی شمارهٔ ۹۴

شاها نفسم باغ ثنا خواهد شد
عمر تو گلستان بقا خواهد شد
حیف از لب آستانهٔ دولت تو
کالوده به بوس لب ما خواهد شد