رباعی شمارهٔ ۷۵

رباعی شمارهٔ ۷۵

ایوب به صبر خویشتن می نازد
یعقوب به بوی پیرهن می نازد
داوود به لحن خویشتن می نازد
این عشق به ناله های من می نازد