شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
در مدح حضرت رضا علیه السلام
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( قصیده ها )
41

در مدح حضرت رضا علیه السلام

ای دل بیا که در دو جهان آشنا رضا است
آرام جان و آینه حق نما رضا است
با چشم دل به روی نکویش نظاره کن
تا بنگری شهنشه ملک رضا رضا است
مولای ما و قبله حاجات عاشقان
مرآت حق و نور دل مصطفی رضا است
وجه علی و قلب حسن مظهر حسین
نور و چشم حضرت خیرالنسا رضا است
فرزند اولیا پدر جمله انبیاء
شاه دو کون حاکم بر ماسوی رضا است
قطب زمان و هادی و مهدی عصر خویش
مقصود اولیا و رخ کبریا رضا است
با چشم عشق آدم و نوح و خلیل و هود
موسی و خضر و عیسی ارض و سما رضا است
کرخی و سرِّی سقطی و جنید وقت
در هر زمان وحید به مالک بقا رضا است
فرقان و حق و باطل و قرآن احمدی (ص)
سلطان عشق و مظهر کنز خفا رضا است
میقات و مشعر و عرفات و منا و خیف
حجر و مقام و زمزم و بیت خدا رضا است
شمس الشموس عشق و شهنشاه اولیا
مفهوم علم و حلم و وفا و صفا رضا است
کوه کرم سحاب عنایت خدای حُسن
دریای لطف و منبع جود و سخا رضا است
ماه سپهر معرفت و مهر مکرمت
مقصود از معانی شمس الضحی رضا است
ای منکران که کبر و هوی کرده کورتان
قادر به بند کردن کبر و هوا رضا است
ای غافلان در آتش غفلت چه می کنید
آب حیات و شافی درد شما رضا است
ای حاجیان به چشم دل ار نیک بنگرید
در خانهٔ خدا به خدا کدخدا رضا است
ای زاهدان طالب حور و قصور و شیر
در حور و قصر و شیر جنان دلربا رضا است
ای عاقلان دلیل چه جویید بهر حق
حق بی دلیل جلوه کند هر کجا رضا است
ای عارفان به حق شراباً طهور دل
اندر بقای ذات خدائی فنا رضا است
ای عاشقان به چشم پر از بادهٔ علی
مینا و جان و ساقی بزم لقا رضا است
چون در علی است فانی و باقی به نور او
می دان یقین که نقطهٔ در تحت با رضا است
در گوش هوش خلق ازل تا ابد مدام
آن کس که کرده است دمادم ندا رضا است
وجه الله صراط به قرآن کردگار
در ایْنما تُولوا و در اهدنا رضا است
حامی دین و ناجی ایرانیان ز جود
سلطان طوس و قبلگه اولیا رضا است
هرکز کمال نیست از این شاه ناامید
زیرا که اصل و بانی لطف و عطا رضا است
داند که از شراب شرر بار عقل سوز
آن کس که پر کند همه دم جام ما رضا است