شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
در مدح حضرت صادق (ع)
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( قصیده ها )
57

در مدح حضرت صادق (ع)

شاه بحق ناطق است حضرت جعفر (ع)
در دو جهان صادق است حضرت جعفر (ع)
چون ز ازل کرده نوش باده توحید
تا به ابد شایق است حضرت جعفر
شمس وجودش ز جود ایزد منان
آینۀ خالق است حضرت جعفر
بهر مداوای روح همچو مسیحا
با دم خود حاذق است حضرت جعفر
در نظر عارفان، به صبح قیامت
از دم حق فالق است حضرت جعفر
بر همۀ دشمنان آل محمد (ص)
همچو علی (ع) فایق است حضرت جعفر
چون که بود رهنما و شاه ولایت
از دل و جان واثق است حضرت جعفر
بهر علمداری سپاه محمد (ص)
همچو حسین، لایق است حضرت جعفر
جز به رضایش دو کون ناشده مرزوق
پس ز خدا رازق است حضرت جعفر
اوست مقرب به قلب مؤمن صادق
دور ز هر فاسق است حضرت جعفر
کشتۀ زهر جفا ز کینۀ منصور
آن شجر باسق است حضرت جعفر
قلب «کمال» است خون ز عشق چو عذرا
چون به مثل وامق است حضرت جعفر
تا به ابد از ازل به امر خداوند
در دو جهان عاشق است حضرت جعفر