شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
به شب سلام
حسین منزوی
حسین منزوی( اشعار نو )
91

به شب سلام

به شب سلام
که بی تو
رفیق راه من است…