شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
مشقم کن
حسین منزوی
حسین منزوی( اشعار نو )
136

مشقم کن

مشقم کن
وقتی که عشق را زیبا بنویسی
فرقی نمی‌کند که قلم
از ساقه‌های نیلوفر باشد
یا از پر کبوتر