شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
تا صبح تابناک اهورایی

تا صبح تابناک اهورایی