شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۷
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
106

شمارهٔ ۷

مهرست ظفر نگین فرمان تو را
صید است بهشت دام احسان تو را
خاک است ستاره صحن میدان تو را
گوی است زمانه خَمٌ جوگان تورا