شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۶۸
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
64

شمارهٔ ۶۸

من با تو بتا نفس نمی یارم زد
در موکب تو جرس نمی یارم زد
جان میدهم و نفس نمی یارم زد
دست از تو به هیچ کس نمی یارم زد