شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۵۱
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
107

شمارهٔ ۵۱

هرگز دل تو به هیچکس شاد مباد
وز بند تو بندهٔ تو آزاد مباد
تا عشق تو را دلم عمارت نکند
ویران شدهٔ عشق تو آباد مباد