شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۵۰
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
84

شمارهٔ ۵۰

باکم ز منی پای تو اندر گل باد
با به ز تویی مراد من حاصل باد
گر دل پس از این هوای تو خواهد جست
لعنت ز خدای بر من و بر دل باد