شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۴۴
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
92

شمارهٔ ۴۴

تا از برم آن یار پسندیده برفت
آرام و قرار از دل شوریده برفت
خون دلم از دیده رواست از آنک
از دل برود هر آنچه از دیده برفت