شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۴۱
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
120

شمارهٔ ۴۱

در عشق توام امید بهروزی نیست
وز عهد شب وصال تو روزی نیست
از آتش تو دلم چرا می سوزد
چون هیچ تو را عادت دلسوزی نیست