شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۳۱
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
82

شمارهٔ ۳۱

هر چند که بر زمانه فرمان من است
فرمان تو بر تن و دل و جان من است
سلطان منم و عشق تو سلطان من است
من زان تو ام همه جهان زان من است