شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۷۳
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
101

شمارهٔ ۱۷۳

یار از غم من خبر ندارد گویی
یا خواب به من گذر ندارد گویی
تاریکترست هر زمانی شب من
یارب شب من سحر ندارد گویی