شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۶۲
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
90

شمارهٔ ۱۶۲

ای عشق تو عمرم به کران آوردی
ای هجر تنم را به فغان آوردی
ای دل تو مرا کار به جان آوردی
ای دیده دلم را به زبان آوردی