شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۶
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
124

شمارهٔ ۱۶

ای شاه زمین بر آسمان داری تخت
سست است عدو تا تو کمان داری سخت
حمله سبک آری وگران داری لخت
پیری تو به تدبیر و جوان داری بخت