شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۴
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
117

شمارهٔ ۱۴

تا شاه نشاط دجله کردست امشب
اندر دل بندگان فزودست طرب
دریاست شه پاکدل پاک نسب
دریا به میان دجله در هست عجب