شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۳۸
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
75

شمارهٔ ۱۳۸

بگرفت شها قضای بد دامن من
تا لشکر غم نشست پیرامن من
گر خست به تیر تو دل روشن من
بخت تو نگاه داشت جان در تن من