شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۳۷
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
77

شمارهٔ ۱۳۷

رفتی و به یک بارگرفتی کم من
کشته شدم و نداشتی ماتم من
داغ تو بسوخت این دل پر غم من
ای داغ تو گرم سرد کردی دم من