شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۳۶
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
62

شمارهٔ ۱۳۶

نه با منی ار چه همنشینی با من
ای بس دوری که از تو بینم تا من
در من نرسی تا نشوم یک پا من
کاندر ره عشق یا تو لنگی یا من