شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۰
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
111

شمارهٔ ۱۰

ای شاه چو بیند آسمان رای تو را
وین طبع لطیف رامش افزای تو را
احسنت زند طلعت زیبای تو را
خواهد که شود خاک کف پای تو را