شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۶ - آواره
عارف قزوینی
عارف قزوینی( نامه ها و اشعار متفرقه )
79

شمارهٔ ۱۶ - آواره

آواره به کوه و دشت و صحرا شده ام
مجنونم و، دیوانه لیلا شده ام
آن کأو، پی آبرو بود، عاشق نیست
من عاشق صادقم که رسوا شده ام