شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
وقتی به آن يگانه می ‌انديشم‌
طاهره صفارزاده
طاهره صفارزاده( گزیدهٔ اشعار )
76

وقتی به آن يگانه می ‌انديشم‌

وقتی به آن يگانه می ‌انديشم‌
رنگ دوگانگی ‌ها
بی ‌رنگ مي‌شود
و هر دو عالم‌
در بی مرزی
همراز می ‌شوند