شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
تاریکی به رسم خود آدم را محو می‌کند
شمس لنگرودی
شمس لنگرودی( گزیدهٔ اشعار )
89

تاریکی به رسم خود آدم را محو می‌کند

تاریکی به رسم خود آدم را محو می‌کند
به رسم خود از یادت می‌‌برد.
برای گذشتن از این تاریکی است
آتش بر تن کرده‌ام امشب
بسوی تو بال می‌‌زنم
به تو دل باختم
سرباز تنها
به تفنگش پناه می‌‌برد
یادت
پرچم میهن است
وقتی وطنی ندارم