شمارهٔ ۱۵۹

شمارهٔ ۱۵۹

شمامه با شمایل راز می گفت
حدیث عاشقی را باز می گفت