دوبیتی شمارهٔ ۹۱

دوبیتی شمارهٔ ۹۱

عمر بی او اگر گذاری هیچ
غیر او هر چه دوستداری هیچ
در پی دیگری اگر گردی
به عدم می روی چه آری هیچ