دوبیتی شمارهٔ ۲۵۸

دوبیتی شمارهٔ ۲۵۸

هر که باشد محب آل علی
شک ندارم که عارف است و ولی
با تو ما را محبت ازلی است
با لبت رازهای لم یزلی