دوبیتی شمارهٔ ۲۱۰

دوبیتی شمارهٔ ۲۱۰

خدایا تشنه ایم و جمع یاران
از آن حضرت همی خواهیم باران
به حق مصطفی و آل یاسین
که بر یاران ما باران بباران