دوبیتی شمارهٔ ۱۱۹

دوبیتی شمارهٔ ۱۱۹

مشهد آل مشهد روضهٔ رضوان بود
این چنین خوش مشهدی در خطهٔ ماهان بود
نعمت اللّه را زیارت کن که تا یابی مراد
زان که قبرش قبلهٔ حاجات انس و جان بود