شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
لحظه
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
70

لحظه

صدای پای تو که میروی
و صدای پای مرگ که می¬آید...
دیگری چیزی را نمی¬شنوم