شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
فردا
حسین پناهی
حسین پناهی( گزیدهٔ اشعار )
109

فردا

امروز
ذهنم پر است،
از یک مادیان و کره¬اش
فردا،
برایت شعری عاشقانه خواهم نوشت