شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بی‌تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو
حسین منزوی
حسین منزوی( غزلیات )
100

بی‌تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو

بی‌تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو
ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو
من همه تو ، تو همه من، او همه تو ، ما همه تو
هرکه و هرکس همه تو، ای همه تو، آن همه تو
من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من
تخت تو و ورطه تو ساحل و طوفان همه تو
ای همه دستان ز تو و مستی مستان ز تو هم
رمز نیستان همه تو، راز نیستان همه تو
شور تو آواز تویی، بلخ تو شیراز تویی
جاذبه‌ی شعر تو، جوهر عرفان همه تو
همتی ای دوست که این دانه ز خود سر بکشد
ای همه خورشید تو و خاک تو، باران همه تو