شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
آهای خبردار
حسین منزوی
حسین منزوی( اشعار نو )
187

آهای خبردار

آهای خبردار
مستی یا هوشیار
خوابی یا بیدار خاله یادگار
تو شب سیاه
تو شب تاریک
از چپ و از راست
از دور و نزدیک
یه نفر داره جار میزنه جار
آهای غمی که مثل یه بختک
رو سینه ی من شده ای آوار
از گلوی من دستاتو بردار
توی کوچه ها یه نسیم رفته پی ولگردی
توی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی
توی آسمون ماهو دق میده درد بی دردی
خاله یادگار نمیای بریم شهرو بگردیم قدم به قدم
نمیای بریم چراغ برداریم پرسه بزنیم دنبال آدم
کوچه های شهر پر ولگرده
دل پر درده
شهر پر مرد و پر نامرده
همه پا دارن همه دست دارن
اما بعضیا دور خودشون یه قفس دارن
بعضیاشون هم توی دستشون یه جرس دارن
اره خاله جون، خاله خبردار
باغ داریم تا باغ
یکی غرق گل یکی پر خار
مرد داریم تا مرد
یکی سر کار یکی سر بار یکی سر دار
آهای خبردار، خاله یادگار
تو میخونه ها دیگه کی مسته دیگه کی هشیار
تو ویرونه ها دیگه کی مرده کی شده مردار
تو افسونه ها دیگه کی دیوه دیگه کی دیوار
دیگه خبردار خاله یادگار
میخوان بین ما دیوار بزنن
میوه بکارن خندق بکنن
تورو ببرن اونور بازار، من و بیارن اینور بازار
از من و توها بازار شلوغه
تا ما باهمیم دیوار دروغه
بارون نزنه، آبت نبره
من دارم میام خوابت نبره
خبر خبردار خاله یادگار
من به یاد تو بیدار میمونم
تو به یاد کی یه روزی بیدار میشی