شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
در رهگذار باد

در رهگذار باد