شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بخش۱۶
حمید مصدق
حمید مصدق( از جدایی ها (دفتر نخست) )
60

بخش۱۶

تو نازمثل قناری
تو پاک مثل پرستو
تو مثل بدبده خوبی
برای من تو همیشه همیشه محبوبی
تو مثل خورشیدی
که شرق شب زده را غرق نور خواهی کرد
تو مثل معجزه
در وقت یاس و نومیدی ظهور خواهی کرد
پناهسایه آسایشی پناهم ده
درون خلوت امن و امید راهم ده