شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
سفر ایستگاه
قیصر امین پور
قیصر امین پور( گزیدهٔ اشعار نو )
88

سفر ایستگاه

قطار می‌رود
تو می‌روی
تمامِ ایستگاه می‌رود
و من چقدر ساده‌ام
که سال‌های سال
در انتظارِ تو
کنارِ این قطارِ رفته ایستاده‌ام
و همچنان
به نرده‌های ایستگاهِ رفته
تکیه داده‌ام