رباعی شمارهٔ ۵۱

رباعی شمارهٔ ۵۱

تو یار مرا ندیده ای معذوری
زان روی گلی نچیده ای معذوری
از گلشن عشق یار بوئی نوزید
در زهدستان چریدهٔ معذوری