شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۹۳
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
75

شمارهٔ ۹۳

دجله ملکا زمان زمان بفزاید
تا با تو به جود اخویش ا پهلو ساید
چون دجله هزار اگر تو را پیش آید
در جنب دل تو قطره ای ننماید