شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۵۴
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
99

شمارهٔ ۵۴

ای ناصر دین ناصر تو یزدان باد
اقبال تو در تن سعادت جان باد
گردون به مراد رای تو گردان باد
وز گردش آن هر چه تو خواهی آن باد