شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۲۷
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
78

شمارهٔ ۱۲۷

ای یار شبی که بی رخت بگذارم
پروین بود از غم تو آن شب یارم
یک نیمه زشب چشم به پروین دارم
یک نیمه همی ز چشم پروین بارم