شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
97

شمارهٔ ۱

گر سینه بخست شاه سنجر ما را
کم نیست خمار عشق در سر ما را
گر دل بر بود یار دلبر ما را
پیکان بَدَل دل است در بر ما را